PROFER CF CLUJ
Proiectare linii cai ferate agrementata A.F.E.R.
Proiectare linii cai ferate

SC PROFER CF este o firma agrementata A.F.E.R. (Autoritatea Feroviara Romana), pentru proiectare , expertizare si consulting in domeniul infrastructurii feroviare: proiectare de infrastructura si suprastructura CF, infiintari si desfiintari linii cf intocmiri de RET conform Ord.MT 880 din 2005, poduri CF, cladiri cu specific feroviar si instalatii aferente, instalatii feroviare, subtraversari, supratraversari si paralelisme cu calea ferata. Deasemenea firma noastra este certificata de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarie a apelor.
     Firma noastra a implementat sistemul de management al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001.Membrii firmei PROFER CF au o experienta in domeniul proiectarii lucrarilor cu specific feroviar de peste 15 ani.In aceasta perioada am oferit clientilor nostrii solutii tehnice eficiente care au satisfacut pe deplin cerintele acestora.
           Colectivul proiectanti al PROFER CF este compus din specialisti care au activat in cadrul ATELIERULUI DE PROIECTARE AL REGIONALEI CF CLUJ. In aceasta unitate am dobandit o foarte buna cunoastere a problemelor tehnice, specifice regionalelor CF din toata tara.

Contact

PROFER CF -CLUJ
este societate certificata
SR EN ISO 9001:2008

Contact

Tel/Fax: 0264-597837

Director
Ing. BOILA TUDOR
Tel: 0748-140634

Ing. STANCIULESCU ANA MARIA
Tel: 0740-555454

Copyright © PROFER CF CLUJ 2009 - 2023 All rights reserved.